Stikkordarkiv: Borgerlønn

Borgerlønn i krisa?

Borgerlønn vil gjøre mye for både enkeltmennesker i nød og vil bidra til å holde etterspørselen i gang i en vanskelig tid.

Hva om vi, istedet for dagpenger og sykepenger, betalte en borgerlønn til alle nordmenn over 18 år som ikke var pensjonert.  

Da ville de aller fleste alle ha penger til å kjøpe mat og betale løpende utgifter.  Etterspørsel etter varer ville ha fortsatt på en måte som gjorde at mange ikke ville mistet jobbene sine.  Vi kunne sluppet å belaste NAV og andre offentlige ansatte som har mange andre viktige oppgaver.  Og vi kunne unngått at lånegraden hadde blitt værre enn den allerede er i norsk økonomi.  

Trekker man fra ungdom, pensjonister og uføretrygdede,  finnes det i underkant av tre millioner nordmenn som kunne få borgerlønn.  Hvis man betalte 30.000 netto per person, ville dette koste litt over 80 milliarder i måneden, ca. 500 milliarder over seks måneder.  

30.000 kr. månedlig er om trent midt på treet i forhold til hva folk tjener iflg. SSB.  Borgerlønn er enkelt å administrere – man trenger ikke søke om noe som helst og NAV kan fortsette som før.  Det vil ta frykten ut av befolkningen — alle vil kunne handle det de trenger og betale sine regninger.  Ingen vil måtte øke sine lån gjennom krisen, og samtidig vil vi en sjanse til å teste ut hvordan borgerlønn fungerer.  

Ulempen er selvfølgelig at noen som ikke fortjener å få borgerlønn vil få det — som alle de rike og alle de som fremdeles har jobb.  Men, det vil ta brodden ut av krisen for veldig mange av de som rammest hardest.