Pyramideprinsippet illustrert via riksrettssaken i USA

Demokratene bruker pyramideprinsippet forbilledlig i hvordan de argumenter for Trumps avsettelse.   

Her går jeg igjennom demokratenes begrunnelse for hvorfor Trump bør avsettes og hvordan de bruker pyramideprinsippet for å få frem budskapet effektivt. Mottakere forstår umiddelbart probmelstillingen og godtar man premissene blir også konklusjonen klar.

Demokratene hevder presidenten bør avsettes fordi han har misbrukt sitt embete. Han har misbrukt makt i kontakten med Ukraina, og han har trenert kongressen. Her ser vi en klassisk pyramide med én påstand på toppen, «han bør avsettes», som leder til et spørsmål, «hvorfor?», etterfulgt av to grunner, «maktmisbruk» og «trenering». Disse to påstandene leder til nye spørsmål, «på hvilken måte?», og maktmisbruk hviler her på fordeler Trump har bedt om (etterforskninger som kan gavne ham av Biden og teorien om Ukrainsk innblanding i USAs presidentvalg) og støtte han har truet med å holde tilbake (militærstøtte og møte i Det hvite hus). Påstanden om trenering hviler på har nektet Det hvite hus, statsadministrasjonen og nøkkelpersoner å etterkomme Kongressens stevninger om utlevering av dokumenter og vitneavhør.

Du kan lære mer om pyramidprinsippet på jazzcode.no.