Norge bør bli best på testing av selvkjørende biler

Norske politikere og Norsk næringsliv bør satse på selvkjørende biler fordi vi kan bli best på det og fordi Norge trenger både den industrien som vil vokse frem og de fordelene selvkjørende biler vil bidra med.  

(Ideene i denne posten er utviklet i samtale med Espen Andersen, professor på BI).

Selvkjørende biler kommer til å forandre livene våre i løpet av en generasjon at de vil gi oss en rekke fordeler (færre biler, færre ulykker, raskere transport, mindre forurensning og lavere kostnader for alle).  De aller fleste er enige om at selvkjørende biler vil revolusjonere hverdagen på lik linje med internett, men det finnes fremdeles ingen markedsledere, ei heller ingen etablerte standarer.  Norge bør kline til og bli verdens testlab for selvkjørende biler før markedet tar av.  Gjør vi det, vil vil kunne skape et helt nytt grunnlag for verdiskapning etter oljen.

Mercedes-Benz F015 - Luxury in Motion
BEST I TEST: Norge bør være det foretrukne landet for testing av selvkjørende biler.

I det siste har jeg tenkt at Norge har mye av det som trengs for å bli verdens beste testlab for selvkjørende biler.  Vi har ferdighetene, ressursene og naturlig forutsetninger for å lykkes.  Og, ikke minst:  timing kunne neppe vært bedre.

Vi har relevant kompetanse og branseerfaring

Norge har bygget opp verdensledende kompetanse innen shipping, offshore, vannkraft, tunneller, sjømat og telekom.  Som en følge av dette, har vi ledene forskningsmiljøer og eksperter innen mange av de feltene som vil kreves for å kunne utvikle og teste selvkjørende biler.  Jeg tenker på posisjoneringsteknologi (vi er best i verden på posisjonering til sjøs der vi kan posisjonere med fem cm. nøyaktighet), mobile nettverk (Norge var vel først ute med GSM og er fremdeles helt i tet når det gjelder mobil teknologi).  Vi har ledende miljøer innen søk, talegjenkjenning, fjernstyring, vi er gode på store utviklingsprosjekter og vi har erfaring med dårlig vær og tøffe forhold.  Ting som er testet i Norge funker stort sett overalt.

Vi har en fordel av å være et lite land

Da jeg jobbet som IT grunder i USA, så vi på Norge som et interessant testland nettopp fordi det er lite og velstående:  Norge ligger under radaren og det er bedre å drite seg ut i Norge før man går løs på f.eks. Tyskland.  Norge har liten kriminalitet, god infrastruktur og korte beslutningsveier.  Nordmenn er teknologikåte.  Vi er kjappe til å ta i bruk ny teknologi og vi har vist at vi er villige til å investere i bransjer vi har tro på.  El-biler er et godt eksempel.  Hvis norske politikere klarer å bestemme seg for noe, går det raskere enn om man skulle få tillatelse i et større marked.  Vi har ingen bilbransje som vil trenerer avgjørelser og vi har mange dårlige veier og elendig vær, noe som vil være attraktivt for testing under tøffe forhold.

Timingen er god: krise og befolkningsvekst

Akkurat nå trenger vi ny industri fordi oljebransjen snart går mot slutten og mange flinke folk med relevant kompetanse leter etter nye bransjer med fremtiden foran seg.  Norge har også de raskest voksende byene i Europa, og Oslo, Trondheim, Bergen sliter alle med trafikk problemer, høye boligpriser og dårlig luft.  Selvkjørende biler vil dramatisk redusere køer, ulykker og behov for parkering.  De vil bevege seg raskere og gjøre det mulig å bo lengre unna arbeidsplassene, noe som vil kunne dempe boligprisene.